Leesontwikkeling algemeen


 
Op deze website vindt u voorbeelden van hoe u thuis met uw kind op een leuke manier aan het (leren) lezen kunt werken. Maar hoe leren kinderen eigenlijk lezen? Horende kinderen leren lezen door het omzetten van de geschreven letters in klanken die ze kunnen horen. Al van jongs af aan horen kinderen taal om zich heen.

Naarmate ze ouder worden leren ze dat die gesproken woorden ook opgeschreven kunnen worden, bijvoorbeeld in boekjes die worden voorgelezen. Peuters en kleuters zitten midden in het ontdekken van taal en letters. Ze leren naar verhaaltjes te luisteren en zelf verhaaltjes te vertellen. En ze leren letters te herkennen. Dat begint met bekende symbolen, zoals de grote M van de McDonalds. Daarna leren ze de letters in hun eigen naam herkennen. Aan het eind van de kleuterperiode hebben kinderen de meeste letters geleerd. Ze kunnen dan bij de letters zeggen welke klank erbij hoort. Soms zetten ze al de eerste stapjes naar lezen door bij iedere letter in een woord de klank te noemen, bijvoorbeeld b-a-l. Ook proberen kinderen dan al te schrijven. Dat kunnen letters zijn, maar soms ook woordjes. Die woordjes worden nog niet goed geschreven, maar ook het gekrabbel van peuters betekent voor hen zelf iets. Ze kunnen hele verhalen voor je opschrijven zonder dat je het kunt lezen. Dit gekrabbel is belangrijk in de ontwikkeling: zo leren kinderen dat geschreven tekens iets kunnen betekenen. In groep 3 gaan kinderen verder met het ontcijferen van geschreven woorden. Dat doen ze door het verklanken van de letters. Door veel oefening kunnen kinderen dit steeds beter en vloeiender, b-a-l wordt dan bal. En als ze dat geschreven woord uitspreken, horen ze welk woord het is. Al snel kunnen kinderen genoeg woorden lezen om boekjes te gaan lezen. Door veel te lezen, gaat het steeds makkelijker en gaan kinderen steeds meer van de geschreven wereld om zich heen ontdekken. Als het leren lezen goed gaat, kunnen ze gaan ontdekken dat lezen leuk is. Aan het eind van groep 3 kunnen kinderen al heel wat woordjes en zinnetjes snel en vlot lezen. Natuurlijk leren kinderen in groep 3 de woorden die ze leren lezen ook schrijven.

Vanaf groep 4 gaan kinderen steeds beter en steeds sneller lezen. Ze zijn niet meer zo druk bezig met het ontcijferen van de woorden. Daardoor kunnen ze steeds meer op de inhoud gaan letten. Lezen kan nu ook steeds leuker worden, doordat kinderen echt boeken gaan kiezen die ze zelf leuk vinden. Dat kunnen allerlei boeken zijn: stripboeken, leesboeken of boeken met informatie over onderwerpen die het kind leuk vindt. Manieren om het (leren) lezen te bevorderen zijn bijvoorbeeld: veel voorlezen, veel praten met uw kind over alledaagse gebeurtenissen, samen spelletjes spelen, samen dingen op schrijven en een goed voorbeeld zijn voor uw kind zodat uw kind kan zien dat je plezier beleeft aan lezen of dat u leest om iets te weten te komen.