Woorden maken met magneetletters - Verder lezen ↓

Om te leren dat lezen en schrijven leuk is, moet uw kind zo veel mogelijk kansen krijgen om te lezen en te schrijven.
Geef uw kind die kansen en besteed aandacht aan wat uw kind geschreven heeft.
Stel bijvoorbeeld vragen als:
- Wat heb je geschreven?
- Zie je nog meer dezelfde letters?
- Voor wie heb je het geschreven?
- Deze woorden lijken op elkaar. Zijn ze hetzelfde?

Gerbuik vingerspelling en noem de klanken van letters als u met uw kind woordjes maakt.
Spreek de letters uit zoals u ze hoort. Kijk hierover het filmpje in de studeerkamer van het Leeshuis.